ข้ามไปยังทูลบาร์

Services

รับให้คำปรึกษา ออกแบบ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมระบบต่างๆ

  • รับออกแบบแผ่นปริ้นท์ แผ่นวงจรพิมพ์ (PCB)
  • รับเขียนโปรแกรม Microcontroller เช่น Arduino ESP32 และอื่นๆ
  • A/D or D/A
  • Temperature
  • Pressure and Monitoring
  • IOT (Internet of Thing)
  • ออกแบบหรือคัดลอกจากชิ้นงานต้นแบบ
  • ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และระบบอื่นๆ ตามความต้องการของคุณ
  • Application Android และ iOS
  • ระบบ Smart Farm