การปลูกผักในตู้คอนเทนเนอร์

การปลูกผักในตู้คอนเทนเนอร์ ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถปลูกผักได้ตลอดฤดูกาล และสามารถควบคุม อุณหภูมิ ความชื้น หรือแม้กระทั่งแสง โดยผ่านแอปพลิเคชั่น ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องมากังวลหรือแวะมาดูหรือคอยมารดน้ำให้ปุ๋ย เพียงแค่แวะมาเก็บเมื่อผักเราโตเต็มที่พร้อมที่จะเก็บแล้วเท่านั้น

การปลูกผักในตู้คอนเทนเนอร์นั้นเป็นพื้นที่ปิด ซึ่งทำให้เราไม่ต้องไปวิตกกังวลเกี่ยวกับศุตรูพืชได้เลยแถมยังช่วยทำให้ผักของเราปลอดสารพิษ ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสารเคมีอีกด้วย

การปลูกผักในตู้คอนเทนเนอร์

การดูแลพืชในตู้คอนเทนเนอร์นั้น เราจะใช้ระบบ smart farm ที่สามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ หรือ แท็บเล็ต ที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ โดยสิ่งที่จะควบคุมได้แก่

  • อุณหภูมิ เราสามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้
  • ความชื้น
  • แสง โดยการจำลองแสงพระอาทิตย์จากหลอดไฟ LED
  • การให้ปุ๋ย ตามวันเวลาที่กำหนด เมื่อปุ๋ยหมดก็จะทำการผสม ปุ๋ยน้ำแบบเข้ม + กับน้ำ เพื่อเจือจาง และนำมารดให้กับพืชผักของเรา
  • คาร์บอนไดออกไซด์ สามารถควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้เหมาะสม เพื่อให้พืชผักเจริญเติบโตตลอดเวลา

การปลูกผักในตู้คอนเทนเนอร์

ถ้าพูดถึงขนาดตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งจะมีพื้นที่ค่อนข้างเล็ก แต่เราสามารถประยุกต์พื้นที่ของตู้ โดยการปลูกพืชให้เป็นชั้นๆ เพื่อเพิ่มจำนวนการปลูก โดยความยาวตู้ 12.5 X 2.5 เมตร สามารถปลูกผักเทียบเท่าพื้นที่ได้ 1 ไร่เลยทีเดียว ซึ่งเราจะใช้วิธีการปลูกพืชแบบไร้ดิน หรือที่เรียกกันว่า ไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งก็คือ การปลูกพืชในน้ำที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่ หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืช ทดแทนการปลูกพืชในดินที่เราใช้ในการปลูกพืชในการเกษตรทั่วไป

การปลูกผักในตู้คอนเทนเนอร์

การปลูกผักในตู้คอนเทนเนอร์ ก็สามารถเป็นอีก 1 ไอเดีย ที่สามารถนำ IoT มาประยุกต์ใช้ แถมสามารถช่วยสร้างรายได้ให้มีตลอดปี คนที่ไม่เคยปลูกผักก็สามารถปลูกได้ ไม่ต้องกังวลว่าผักที่เราปลูกนั้นจะตาย หรือไม่โต่